Chef Specials

Crispy Spy

Crispy Spy

$8.25

Jalapeno Pepper, Tuna, Spicy Tuna, Avo, Tempura Flakes, Sesame Oil .....

Iron's Bento

Iron's Bento

$10.95

Dragon, Salmon Tempura, Iron's Spring, California & Dynamite Rolls .....

Jalapeno Tuna

Jalapeno Tuna

$8.50

Spicy Tuna, Jalapeno Peppers, Avocado, Tempura Flakes, Sesame Oil .....

Mega

Mega

$7.75

Eel, Salmon, Avo, Cream Cheese, Scallion   .....

Sashimi Deluxe

Sashimi Deluxe

$14.95

Tuna, White Tuna, Salmon, Hamachi (2 slices each), Spicy Tuna, Avocado   .....

Tempura Udon

Tempura Udon

$8.50

Shrimp & Veg. Tempura w/ Udon noodle soup .....